کاشت میلگرد

فوریه 26, 2023
کاشت میلگرد

کاشت میلگرد

دلیل کاشت میلگرد چیست؟ به طور کلی کاشت میلگرد و بولت به منظور تقویت و مقاوم سازی سازه، ایجاد بالکن و قطعات الحاقی، افزایش سطح باربری، […]